V predprograme Dudinskej 50-tky Detská atletika

 

V predprograme Dudinskej 50-tky Detská atletika

D

Dňa 24.3.2017, deň pred hlavným programom Dudinskej 50-tky sa konali v malom kúpeľnom mestečku Dudince preteky Detské atletické hry. Preteky Detské atletické hry odštartovali svoju tohtoročnú sezónu práve v Dudinciach  a to hneď na čerstvom vzduchu a  za hrejivého počasia. Ako to už býva zvykom, preteky sú určené pre prvý stupeň základných škôl a družstvá sú zložené zo štyroch chlapcov a štyroch dievčat. Pretekov sa zúčastnilo 6 družstiev a to z   Dudiniec, zo Šiah, z Krupiny a taktiež zo Zlatých Moraviec. Preteky Detské atletické hry otvoril riaditeľ pretekov p. Július Nyárjas, ktorý privítal na pôde základnej školy riaditeľku ZŠ p. Evu Jamborovú, primátora mesta Dudince p. Dušana Strieborného, medzinárodnú sekretárku SAZ p. Annu Kirnovú. Na otvorení sa taktiež zúčastnili veľmi vážené osobnosti svetovej atletiky ako delegát EA Frédéric Bianchi, medzinárodní rozhodcovia v chôdzi Mara Baleari, Peter Marlow, Steve Taylor a Silvia Hanusová. Preteky odštartovali o 9:15 hod, kedy sa družstvá rozdelili na jednotlivé disciplíny. V týchto pretekoch sa tradične súťaží v ôsmich základných disciplínach (prekážková dráha „Formula“, beh cez frekvenčný rebrík, skoky do strán, štafetový beh v kombinácií šprint a beh cez prekážky, skok do diaľky z miesta štafetovou formou, odhod z kolien plnou loptou cez hlavu, hod detským oštepom do kruhu, preskakovanie olympijských kruhov), ale v Dudinciach sme pridali ďalšie dve a to skoky cez švihadlo a trojminútový vytrvalostný beh. Víťazom pretekov sa stalo družstvo zo ZŠ L. Pongrácza s VJM, Šahy s počtom bodov 21, na druhom mieste skončilo družstvo ZŠ Mojmirova, Zlaté Moravce s počtom bodov 25 a na treťom mieste s počtom bodov 33 skončilo družstvo zo ZŠ J. Kráľa, Šahy, k čomu im blahoželáme. 

Všetkým deťom z jednotlivých družstiev, samozrejme pánom učiteľom a učiteľkám, ďakujeme za ich účasť na pretekoch a prajeme im veľa športových úspechov.