Opäť tu máme sezónu Detských atletických hier

 

Opäť tu máme sezónu Detských atletických hier

V

V stredu, 11.4.2017, sa v meste Tlmače uskutočnili Detské atletické hry v rámci propagácie projektu Detská atletika. Hry sa uskutočnili nielen pre deti z miestnej základnej školy, ale aj z okolitých škôl, ako z Tekova, Rybníka a Horských Kľačian.

Preteky sa uskutočnili v mestskej telocvični, kde sme sa všetci spoločne stretli a o 11:00 hod sme preteky odštartovali.

Deti súťažili v ôsmich disciplínach Detskej atletiky, najviac zábavnou disciplínou pre nich boli skoky do strán.

Po absolvovaní všetkých disciplín sme prešli k vyhodnoteniu výsledkov, kde každé družstvo získalo balík s ovocím a sladkou odmenou spolu s odznakom Detskej atletiky, družstvá umiestnené na prvých troch miestach získali i vecné ceny. Na pomyselný bronzový stupienok si vystúpilo družstvo zo ZŠ Tekov, strieborné medaile získali deti zo ZŠ Tlmače 3, na prvom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Hronské Kľačany.

Deťom blahoželáme k výkonom a veríme, že si dnes užili kopec zábavy.

Fotogaléria TU

Výsledky TU