Školenie trénerov Detskej atletiky v Poprade dopadlo na výbornú

 

Školenie trénerov Detskej atletiky v Poprade dopadlo na výbornú

V

V piatok, dňa 21.4.2017, sa uskutočnilo druhé školenie trénerov Detskej atletiky v roku 2017, tentoraz v Poprade.

Účasť bola vysoká, školenia sa zúčastnilo spolu 33 účastníkov a to nielen z Poprade, ale i z blízkeho, dokonca i z ďalekého okolia.

Školenie trénerov Detskej atletiky má presne stanovený program, ktorým sme sa riadili i tentokrát. Po doobednej teoretickej časti a obedovej prestávke nasledovala praktická časť, kde účastníci školenia zorganizovali pre deti ZŠsMŠ na Francisciho ul., kde sa školenie uskutočnilo, preteky podľa pravidiel Detská atletika. Po vecnej diskusii, kde sme riešili mnoho otázok z rôznych oblastí Detskej atletiky (preteky, registrácia nového klubu i tréningový proces detí), sme pristúpili k odovzdávaniu certifikátov trénera Detskej atletiky pre každého z účastníkov.

Týmto by sme chceli veľmi pekne poďakovať pánovi riaditeľovi ZŠsMŠ Francisciho ul 21 Mgr. Miroslavovi Jagáčovi za poskytnutie priestorov ZŠ i účastníkom školenia za skvelú atmosféru počas celého dňa, za ich záujem a účasť. Dúfame, že poznatky zo školenia zužitkujú v ich ďalšej práci s deťmi.  

Fotogaléria TU