2. kolo pretekov Horehronské talenty

 

2. kolo pretekov Horehronské talenty

H

Hoci bol 13. apríl prvým dňom Veľkonočných prázdnin, v Brezne sa športovalo. ZŠ s MŠ Pionierska 2 v spolupráci s AK Mostáreň MSK Brezno usporiadala ďalšie kolo súťaže pre najmladšie vekové kategórie. V rámci rozvíjania všestrannosti, sme sa tentoraz rozhodli preveriť vytrvalostné schopnosti možno budúcich atlétov, formou ,,cezpoľného“ behu. O kvalitné rozcvičenie pretekárov a prehliadku trate sa opäť postarali chlapci a dievčatá atletických tried ZŠ s MŠ Pionierska 2. Je potešujúce, že súťažiacich neodradilo ani chladné daždivé počasie , pre ktoré sme museli rozcvičovanie a vyhlasovanie výsledkov presunúť do školskej telocvične. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali Ľubica Dedečková, Kamila Tóthová, Benjamín Bíreš, Artur Surový, Jakub Aneštík a Eliška Luptáková. V priebežnom bodovaní po dvoch kolách vedú vo svojich vekových kategóriách Alžbeta Cvachová, Kamila Tóthová, Benjamín Bíreš, Artur Surový, Jakub Aneštík a Eliška Luptáková. Všetci súťažiaci boli za svoju bojovnosť odmenení vecnými cenami, ktoré im zabezpečili podporovatelia súťaží SAZ, COOP JEDNOTA Brezno a Fit Bakers, ktorým ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na stretnutie pri ďalších súťažiach Detskej Atletiky.