Po veľkolepom finále v Bratislave sme zažili rovnako veľkolepé finále i v Banskej Bystrici

 

Po veľkolepom finále v Bratislave sme zažili rovnako veľkolepé finále i v Banskej Bystrici

V

V rámci pretekov Detskej atletiky nám práve finišuje súťaž Bavme deti športom. Dňa 31.3.2017 sa uskutočnilo finále pre hlavné mesto Bratislava, dnes nám súťaž vyvrcholila v Európskom meste športu pre rok 2017, v Banskej Bystrici.

Z postupových kôl, ktoré sa uskutočnili od októbra 2016 do marca 2017, postúpilo spolu 10 družstiev zo základných škôl a 8 družstiev z atletických škôlok, ktoré sú už zapojené do projektu Detská atletika. Finále sa zúčastnilo spolu 16 družstiev, a to 8 základných škôl a 8 atletických škôlok. 

Po prezentácii všetkých družstiev a ich nástupe sme toto finále odštartovali spoločným rozklusaním a rozcvičením tak, aby boli všetci schopní zvládnuť 10 disciplín v rámci súťaže Bavme deti športom. V 1. kole pretekov súťažili deti v deviatich disciplínach,  10. disciplínu sme si nechali na záver, ako čerešničku na záver, a bol to práve 3- minútový vytrvalostný beh. Všetci pretekári však všetko zvládli na jednotku a za odmenu im záverečný strečing precvičovali reprezentantky SR v atletike, a to Janka a Danka Velďákové. Deti boli veru zvedavé a nakoniec si mohli s Jankou a Dankou i zaskákať i do diaľkarského doskočiska. 

Potom už však nasledovalo vyhlásenie výsledkov. Začali sme základnými školami, a to od ôsmeho miesta k prvému. Pre všetky deti boli pripravené diplomy špeciálne vyrobené pre toto finále, pre družstvá na prvých troch miestach boli pripravené trofeje, vecné ceny a taktiež veľká trofej do vitrínky v škole, príp. v klube. Diplomy a ceny odovzdávali sestry Velďákové, doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., šéftréner SAZ a pani Dana Cibuľková, vedúca oddelenia športu mesta Banská Bystrica. Poďme už k prvým trom miestam. Na 3. mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Ďumbierska 17, 2. miesto obsadilo družstvo zo ZŠ Spojová 14 a víťazmi finále pre Banskú Bystricu v rámci súťaže základných škôl sa stalo družstvo zo ZŠ Radvanská 1.

Po vyhlásení tejto kategórie už nemohli na mieste obstáť deti reprezentujúce atletické škôlky. Po veľkom boji obsadilo 3. miesto družstvo z ŠK Juventa Žilina, na 2. mieste sa umiestnilo družstvo z AK pri ZŠ J.A. Komenského Revúca a víťazmi sa stalo družstvo z AK pri ZŠ Tlmače.

Ďakujeme všetkým trénerom a učiteľom za zapojenie sa do súťaže Bavme deti športom Banská Bystrica, deťom za ich bojovnosť a krásne atletické súboje a taktiež mestu Banská Bystrica, pretože táto súťaž bola realizovaná s finančnou podporou mesta. 

Veríme, že v školskom roku 2017/2018 sa spolu opäť uvidíme pri 2. ročníku súťaže Bavme deti športom, aspoň tak úspešnom, ako bol tento. Ešte raz ďakujeme.

Fotogaléria TU

Bavme deti špotom - základné školy, výsledky TU

Bavme deti športom - atletické škôlky, výsledky TU