Detská DPT a Detská štafetová liga odštartovala svoju tour i v Nitrianskom kraji

 

Detská DPT a Detská štafetová liga odštartovala svoju tour i v Nitrianskom kraji

D

Dňa 3.5.2017 sa v Leviciach (v priestoroch KSS sv. Vincenta de Paul) konalo prvé kolo Detskej P-T-S a Detskej štafetovej ligy, ktorého za zúčastnili 4 družstvá z Nitrianskeho kraja. Keďže vonku pršalo, väčšinu disciplín pretekári absolvovali v telocvični. Na výkonoch ani na dobrej nálade to však nikomu neubralo. Víťazmi staršej kategórie (2005-2008) Detskej P-T-S a zároveň postupujúcimi do finále Detskej P-T-S, ktoré sa uskutoční 17.6. v Šamoríne pod záštitou Konzulátu Monackého kniežatstva v SR v rámci projektu Children love athletics, sa stalo družstvo AK pri ZŠ Tlmače. V mladšej kategórii Detskej P-T-S zvíťazilo družstvo Vieto DŠA Levice. Do Finále Detskej štafetovej ligy postúpila v dievčenskej kategórií domáca štafeta Vieto DŠA Levice, v chlapčenskej kategórii AK pri ZŠ Tlmače. 

Všetkým pretekárom a tiež vedúcim družstiev ďakujeme za účasť a vytvorenie úžasnej športovej atmosféry. 

Touto cestou by sme sa radi poďakovali vedeniu KSS sv. Vincenta de Paul za sprístupnenie telocvične a Tomášovi Krištofovi za pomoc pri organizovaní pretekov.

Víťazom gratulujeme a tešíme sa na druhé kolo, ktoré a uskutoční 13.5.2017 v Nitre.

Fotogaléria TU

Detská PTS, staršia kategória, výsledky TU

Detská PTS, mladšia kategória, výsledky TU

Detská štafetová liga, staršia kategória, výsledky TU

Detská štafetová liga, mladšia kategória, výsledky TU