1. kolo Detskej štafetovej ligy a Detskej PTS v rámci Banskobystrického kraja

 

1. kolo Detskej štafetovej ligy a Detskej PTS v rámci Banskobystrického kraja

5

5. mája 2017 sa v Lučenci uskutočnilo 1. kolo DŠL a DPTS v rámci Banskobystrického kraja. Obe súťaže sa uskutočnili v peknom areáli na ZŠ Novomeského, Rúbanisko II, po rannej búrke za pekného slnečného a teplého počasia. Súťaží sa zúčastnili deti z troch atletických škôlok: MAC REDOX Lučenec, AK Iskra Revúca a AK pri Súkromnej základnej škole Lučenec. MAC REDOX Lučenec v kategóriách starších detí (nar. 2005 – 2008) postavil až  po 3 družstvá v DŠL aj v DPTS. Niektoré výkony boli veľmi pekné a určite sa nestratia ani v celoslovenskom meradle. Napr. v hode vortexom 2 družstvá dosiahli výkon vyše 210 m. Nakoniec družstvá MAC REDOX Lučenec vyhrali všetky súťaže v DŠL a v DPTS. Súťaže však boli napínavé, lebo napr. v DPTS, v kategórii mladších detí (nar. 2009 – 2012) bolo víťazstvo AK Iskra Revúca veľmi tesné, keďže pri rovnakom súčte bodov rozhodoval väčší počet prvých miest. 

Poďakovanie patrí všetkým  zúčastneným škôlkam, organizátorom zo Základnej školy Novomeského v Lučenci a študentom KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, ktorí rozhodovali. Už sa tešíme na 2. kolo, ktoré bude 17.5.2017 v Brezne a veríme, že účasť družstiev bude početnejšia. 

Fotogaléria TU

Detská PTS, staršia kategória, výsledky TU

Detská PTS, mladšia kategória, výsledky TU

Detská štafetová liga, staršia kategória, výsledky TU

Detská štafetová liga, mladšia kategória, výsledky TU