V Žiline sa na ZŠ Martinská odohralo 3. a zároveň posledné krajské kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy

 

V Žiline sa na ZŠ Martinská odohralo 3. a zároveň posledné krajské kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy

D

Dňa 18.5.2017 sa uskutočnilo posledné krajské kolo Detskej štafetovej ligy a Detskej P-T-S pre Žilinský kraj. Počasie nám od rána prialo, bolo slnečno a počas dňa prevládalo až horúce počasie. Tretieho kola sa zúčastnilo 9 družstiev z 3 atletických škôlok, všetkých zo sídlom v Žiline. Dalo by sa povedať, že to bolo také mestské derby medzi atletickými škôlkami. Najpočetnejšia skupina prišla zo Žilinskej Juventy, ktorá zostavila až 4 družstvá. Ďalšie zúčastnené škôlky boli Atletická akadémia Žilina a ŠKP Žilina.  Začali sme ako už báva zvykom súťažou štafiet, kde v mladšej kategórii súťažili 3 družstvá z Juventy Žilina a ŠKP Žilina.Víťazstvo si vybojovalo u chlapcov družstvo ŠKP Žilina a u dievčat družstvo ŠK Juventa. V kategórií 2005 - 2008 si u chlapcov vybojovalo víťazstvo družstvo ŠKP Žilina a u dievčat ŠK Juventa. 

Po súťaži štafiet sme pokračovali Detskou PTS-kou, kde v mladšej kategórií zvíťazilo družstvo ŠK Juventa, v kategórií 2005-2008 zvíťazilo družstvo ŠKP Žilina. Finále Detskej PTS sa uskutoční 17.6.2017 v Šamoríne pod záštitou Konzulátu Monackého kniežatstva v SR v rámci projektu Children love athletics. Všetkým družstvám ďakujeme, víťazným družstvám gratulujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

Na záver by som chcel poďakovať ZŠ Martinská za umožnenie zorganizovania pretekov v ich športovom areáli a priestoroch školy. Ďakujeme taktiež pani riaditelke za pohostinnosť formou teplého obedu pre všetkých zúčastnených a dúfame, že sa podarí zorganizovať aj v ďalšom roku podobné športové podujatie. 

Fotogaléria TU

Detská PTS, staršia kategória, výsledky TU

Detská PTS, mladšia kategória, výsledky TU

Detská štafetová liga, staršia kategória, výsledky TU

Detská štafetová liga, mladšia kategória, výsledky TU