Podujatie Atletika pre všetkých v atletickej škôlke Pohybko Sereď

 

Podujatie Atletika pre všetkých v atletickej škôlke Pohybko Sereď

V

Vo štvrtok 18.5 si prváci a druháci ZŠ J. Fándlyho V Seredi zmerali sily v atletických disciplínach. Vďaka pomôckam Detskej atletiky bolo pre deti pripravených 10 rôznych disciplín. Deti boli rozdelené do skupín a po splnení danej disciplíny dostali pečiatku do svojho športového zrkadielka a presunuli sa na ďalšiu. Svoje pohybové schopnosti a zručnosti si precvičili v disciplínach: skok z miesta, odhod medicinbalom, beh cez frekvenčný rebrík, preskoky cez švihadlo, beh cez prekážky, člnkový beh, vytrvalostný beh, hod oštepom, vortexom, prekážková dráha Formula a preskoky cez olympijské kruhy.

A keďže „VÍŤAZI SA NIKDY NEVZDÁVAJÚ“ súťaženia sa nevzdalo ani jedno dieťa. Po splnení poslednej disciplíny nás čakalo to najdôležitejšie a najočakávanejšie. Dievčatá z 5.C sa presunuli so svojou skupinou na záverečné vyhodnotenie. 

Obrovské ĎAKUJEME patrí RADE RODIČOV a p. Práznovskému, pretože nám všetkým umožnili vidieť tú radosť v očiach a na tvárach detí, keď uvideli a získali za úžasné výkony všetci ZLATÉ MEDAILE.

Do dnešnej akcie bolo zapojených vyše 100 detí a našťastie sa vyskytli len 2 rozbité kolienka na školskom  športovom  ihrisku, ktoré by naozaj potrebovalo veľkú zmenu a obnovu. Veríme, že sa to pre danú ZŠ v blízkej budúcnosti podarí.

Fotogaléria TU