Detské atletické hry na juhu Slovenska, v Komárne

 

Detské atletické hry na juhu Slovenska, v Komárne

V

V stredu, 7.6.2017, sme zavítali na juh Slovenska, konkrétne do Komárna, kde sme organizovali Detské atletické hry pre miestne základné školy i pre školy z blízkeho okolia. Do pretekov sa zapojilo celkovo päť družstiev, ale i napriek tomu sme sa na pretekoch skvele zabavili a športovo vybláznili.

Deti v osemčlenných družstvách pretekali v ôsmich disciplínach (skoky do strán, hod oštepom na cieľ, hod medicinbalom z kolien, beh cez frekvenčný rebrík, skok do diaľky štafetovou formou, skoky cez olympijské kruhy, prekážková dráha Formula a štafetový beh v kombinácii šprint/beh cez prekážky). Natočiť si naše športové zápolenie si prišla i miestna televízia z Komárna, ktorý v priamom prenose zachytili i radosť družstva ZŠ Rozmarínova ul.1 v Komárne z víťazstva a zo zlatých odznačikov. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Komenského 3, Komárno a bronzové miesto si vybojovalo družstvo ZŠ J. A. Komenského, Kolárovo. 

Ďakujeme všetkým deťom, ktoré bojovali naozaj zo všetkých síl, pedagógom za zapojenie sa do pretekov, pani Sirotkovej z atletickej škôlky ŠAK Komárno za spoluorganizáciu pretekov a základnej škole Komenského 3, Komárno za poskytnutie priestorov, občerstvenia a pomocníkov. Ešte raz ďakujeme.

Výsledky TU

Fotogaléria TU