Školenie trénerov Detskej atletiky v Bratislave

 

Školenie trénerov Detskej atletiky v Bratislave

T

Tentoraz vo štvrtok, 22.6.2017, obyčajne realizujeme školenie trénerov Detskej atletiky v piatok, sme v priestoroch SAZ privítali ďalších záujemcov o túto problematiku. 

Po privítaní všetkých účastníkov a vzájomnom predstavení sa, nás do problematiky detskej atletiky a tréningu detí zasvätil PhDr. Marcel Nemec, PhD., ktorý účastníkov prevádza tak teoretickou, ako i praktickou časťou školenia. Hlavné koordinátorky projektu Detská atletika na Slovensku sa snažia účastníkom vysvetliť systém pretekov a ich vyhodnocovanie, čo si mohli i sami na sebe vyskúšať. 

Sme radi, že o školenie trénerov Detskej atletiky je stále veľký záujem, preto nezaháľame ani počas letných prázdnin. Najbližšie nás čaká školenie 28.7.201 v Dubnici nad Váhom a 25.08.2017 v Nových Zámkoch. Radi privítam všetkých záujemcov.