Atletika pre všetkých v Seredi

 

Atletika pre všetkých v Seredi

V

V pondelok 12.6.2017 sa tretiaci a štvrtáci ZŠ J. Fándlyho Sereď taktiež popasovali s Atletikou- kráľovnou športu. Keďže sú to už trošku starší žiaci, tak sme im organizátori niektoré disciplíny „okorenili“. Buď mali dlhší vytrvalostný beh  a prenášali viacej loptičiek alebo si pri člnkovom behu vyskúšali aj vedenie loptičky florbalovou hokejkou. Na  prekážkovej dráhe „Formula“ ich čakalo viac prekážok na preskok a kto si trúfol, vykonal i kotúľ vpred na žinenke.

Deti zdolali všetky disciplíny vynikajúco! Odmenení zlatou medailou boli všetci, pretože víťazom sa stal každý, kto sa zapojil do súťaženia.

Cieľom tejto akcie bolo povzbudiť a možno aj naštartovať niektoré deti k väčšiemu pohybu a športovej aktivite a ukázať im, že zabaviť sa nemusia len pri počítači.

Na druhej strane sú deti, ktoré aj chcú súťažiť, ale nedosahujú až také výkony, aby mohli byť vybraní medzi tých najlepších a zažiť atmosféru pretekov.

Sledovať a vidieť ich, ako sa tešia, že sa im podarilo zdolať tie isté prekážky ako tým najlepším zo svojich tried, bolo obrovskou odmenou za všetko vynaložené úsilie.

Veríme, že aspoň niektorým z nich toto súťaženie dodalo viacej sebavedomia ohľadne svojich športových zručností, že naozaj dokážu zvládnuť všetko, keď chcú a snažia sa. Robili to nielen za odmenu, ale hlavne pre seba a svoje zdravie.

Poďakovanie patrí Rade rodičov, Slovenskému atletickému zväzu za pomôcky a šikovným dievčatám z 5.C triedy, ktoré sa zvládli venovať 250 deťom.

Tieto deti by si tiež zaslúžili rekonštrukciu športového areálu školy, dúfame, že sa to do budúcna podarí.

Fotogaléria TU