Po lete vítame v rodine Detskej atletiky ďalších nových trénerov

 

Po lete vítame v rodine Detskej atletiky ďalších nových trénerov

A

Ani počas letných prázdnin aktivity projektu Detskej atletiky nezaháľali, práve naopak, uskutočnili sa dve školenia trénerov Detskej atletiky. 

Konkrétne v mesiaci júl v Dubnici nad Váhom a 18. augusta v Nových Zámkoch. 

Celkovo sa školení zúčastnilo 29 účastníkov.

Školenie prebiehalo tak ako zvyčajne, doobednú teoretickú časť vystriedala poobedná praktická časť. Účastníci oboch školení prejavovali svojou aktivitou záujem o problematiku, pevne veríme, že počas školenia získali inšpiráciu do ďalšej práce s deťmi.

Tento rok nás čaká ešte jedno školenie trénerov Detskej atletiky, a to 27.10.2017 v Bratislave. Radi privítame všetkých záujemcov. Prihlásiť sa môžete na web stránke detskej atletiky/školenia ;)