Súťaž Detský cezpoľný beh zmiešaných štafiet v rámci Banskobystrického kraja

 

Súťaž Detský cezpoľný beh zmiešaných štafiet v rámci Banskobystrického kraja

1

12. novembra 2017 sa v Banskej Bystrici uskutočnila súťaž Detský cezpoľný beh zmiešaných štafiet  v rámci Banskobystrického kraja. Súťaž sa uskutočnila na trávnatom ihrisku za halou Športového gymnázia v Banskej Bystrici. Bežalo sa v poradí: 500 m dievča, 500 m chlapec, 1000 m dievča, 1000 m chlapec. Súťaže sa celkovo  zúčastnilo 16 družstiev z atletických škôlok. Bežali sa dva behy po 8 družstiev. V prvom behu súťažili všetky zúčastnené škôlky so svojim najlepším družstvom a v druhom behu pretekali B, C a D družstvá týchto škôlok. Viac družstiev mali nasledovné škôlky: APD UMB Banská Bystrica 4 družstvá, MAC REDOX  Lučenec 4 družstvá, MŠK Žiar nad Hronom 2 družstvá, AK DANICA Zvolen 2 družstvá. Ďalšie atletické škôlky: AK ISKRA Revúca, BŠK Banská Bystrica, AK Krupina a BCF Dukla Banská Bystrica sa zapojili súťaže s jedným družstvom. 

 Atletické škôlky z najvyšším počtom družstiev si podelili poradie na prvých dvoch miestach: 1. MŠK Žiar nad Hronom, 2.  APD UMB Banská Bystrica, a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo AK ISKRA Revúca.

 Do celoslovenského finále Detského cezpoľného behu zmiešaných štafiet z Banskobystrického kraja postupuje  MŠK Žiar nad Hronom, APD UMB Banská Bystrica a AK ISKRA Revúca. Otvorenie súťaže aj vyhlasovanie výsledkov bolo dôstojné. Organizátori odovzdali deťom medaile, diplomy a odznaky. Preteky prebehli za slnečného počasia, vo výbornej atmosfére, na 250 m trávnatom okruhu. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným atletickým škôlkam, organizátorom z AK UMB Banská Bystrica a študentom KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, ktorí rozhodovali. 

Výsledky TU

Fotogaléria TU