2. kolo súťaže Bavme deti športom v rámci Banskobystrického kraja

 

2. kolo súťaže Bavme deti športom v rámci Banskobystrického kraja

1

16. novembra 2017 sa v hale Športového gymnázia Banská Bystrica uskutočnilo 2. kolo súťaže BDŠ v rámci Banskobystrického kraja. Súťaže sa celkovo  zúčastnilo 24 družstiev: 16 družstiev z atletických škôlok. Celkovo bolo zastúpených zo 8 atletických škôlok: APD UMB Banská Bystrica, ZŠ Ďumbierska APD UMB Banská Bystrica, BŠK Banská Bystrica,  MAC REDOX Lučenec, SZŠ Lučenec, ZŠ Radvanská Banská Bystrica, AK Danica Zvolen. Jedno družstvo  (APD UMB Banská Bystrica D) malo len 5 členov, pretekalo mimo súťaže.  Po tri družstvá mali atletické škôlky: APD UMB Banská Bystrica a obe atletické škôlky z Lučenca. Poradie na prvých troch miestach: 1.APD UMB Banská Bystrica A, 2. AK Iskra Revúca A 3. BŠK Banská Bystrica A. Súťaž bola vyrovnaná a o konečnom poradí na prvých troch miestach rozhodol záverečný 3 minútový vytrvalostný beh. Do celoslovenského finále BDŠ postúpilo víťazné družstvo APD UMB Banská Bystrica. Na prvom kole sa do finále prebojovalo víťazné družstvo MAC REDOX Lučenec. 

V súťaži základných škôl sa zúčastnilo 8 základných škôl z Banskej Bystrice, Zvolena a Seliec. Na prvých troch miestach sa umiestnili školy: 1. ZŠ Radvanská Banská Bystrica, 2. ZŠ Gaštanová Banská Bystrica, 3. ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica. Po dvoch kolách sa do krajského finále prebojovali prvé tri školy z 1. kola: ZŠ SSV Banská Bystrica, ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica, ZŠ Radvanská Banská Bystrica a 3 družstvá v redukovanom poradí (bez postupujúcich v prvom kole) z 2. kola: ZŠ Gaštanová Banská Bystrica, ZŠ Jilemnického Zvolen, ZŠ Spojová Banská Bystrica. 

Otvorenie súťaže aj vyhlasovanie výsledkov bolo dôstojné. Na vyhlasovaní sa zúčastnil  a ceny odovzdával aj Juraj Benčík, tréner olympijského víťaza Jozefa Pribilinca. Organizátori odovzdali deťom medaile, diplomy a odznaky. Pitný režim pre deti zabezpečil Mestský úrad Banská Bystrica. Súťaž spestril ukážkou tréningu Lukáš Beer, reprezentant  SR v skoku do výšky. Poďakovanie patrí všetkým  zúčastneným atletickým škôlkam, základným školám, organizátorom z AK UMB Banská Bystrica a študentom KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, ktorí rozhodovali. Dúfame, že na poslednom kole 14.12.2017 sa zúčastnia deti aj z ďalších atletických škôlok a základných škôl. 

Výsledky atletické škôlky TU

Výsledky základné školy TU