Vyhodnotenie korešpondenčnej súťaže za mesiac november i vyhlásenie víťaza

 

Vyhodnotenie korešpondenčnej súťaže za mesiac november i vyhlásenie víťaza

T

Taktiež korešpondenčná súťaž za rok 2017 sa dostáva do svojho finále. Počas celého roka deti súťažili v rôznych disciplínach, prestávku mali počas letných prázdnin a počas mesiacov, kedy si zvykali na školský režim, či boli zaneprázdnené inými školskými povinnosťami.

Celkovo sme počas roka 2017 súťažili v šiestich disciplínach, kedy s prvou sme začali v mesiaci február (skok do diaľky) a poslednou v mesiaci november (predklon v stoji na lavičke).

Počas tohto obdobia sa do súťaže zapojilo celkovo 15 862 detí, čo nás veľmi teší a i touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým zúčastnením deťom a ich trénerom.

Na web stránke www.detskaatletika.sk môžete nájsť výsledky i z posledného kola za mesiac november. Medaile sú už na ceste k Vám, niektoré snáď už aj docestovali.

Ako sme sľúbili už na začiatku súťaže , deti, ktorým chýba nejaká nálepka z disciplíny, ktorú nestihli absolvovať, budú môcť tak spraviť od 15. decembra do 31. januára 2018.

Na jednotlivé kluby bude zaslané tlačivo, kde tréner vpíše mená detí i s výsledkom disciplíny, za ktorú mu chýba daná nálepka. Veríme, že vyplnená medaila tak bude zdobiť viacero detských izieb.

Na začiatku korešpondenčnej súťaže sme vyhlásili i súťaž o družstvo, ktoré do korešpondenčnej súťaže zapojí čo najviac detí. Atletická škôlka AO Olympia Považská Bystrica zapojila celkovo 1009 detí (skok do diaľky 56 detí, hod penovou/plnou loptou 240 detí, člnkový beh 4 x 10 m 247 detí, vytrvalostný beh 246 detí, beh cez prekážky 220 detí, do posledných pretekov sa nezapojili, ale i tak sa stali víťazmi súťaže. Teší nás, že v Považskej Bystrici športuje také množstvo detí, ktoré sa ešte aj k tomu zapájajú do všetkých súťaží Detskej atletiky.  

Gratulujme všetkým deťom AO Olympia Považská Bystrica, odmena, ktorú sme im sľúbili, bude k nim doručená v mesiaci január 2018