V Banskobystrickom kraji poznáme všetkých postupujúcich do krajského finále základných škôl a do celoslovenského finále atletických škôlok

 

V Banskobystrickom kraji poznáme všetkých postupujúcich do krajského finále základných škôl a do celoslovenského finále atletických škôlok

1

14. decembra 2017 sa v hale Športového gymnázia Banská Bystrica uskutočnilo 3. kolo súťaže BDŠ v rámci Banskobystrického kraja. Súťaže sa celkovo  zúčastnilo 15 družstiev: 5 družstiev z atletických škôlok. Celkovo bolo zastúpené štyri atletické škôlky APD UMB Banská Bystrica, ZŠ Ďumbierska APD UMB Banská Bystrica, BŠK Banská Bystrica,  AK Danica Zvolen. Poradie na prvých troch miestach: 1. BŠK Banská Bystrica 2. APD UMB Banská Bystrica A, 3. AK Danica Zvolen. Súťaž bola vyrovnaná a o konečnom poradí na prvých dvoch miestach rozhodol záverečný 3 minútový vytrvalostný beh, v ňom jedna loptička víťazného družstva. Do celoslovenského finále BDŠ postúpilo víťazné družstvo BŠK Banská Bystrica. Na prvých dvoch kolách sa do finále prebojovali víťazné družstvá MAC REDOX Lučenec a APD UMB Banská Bystrica. 

V súťaži základných škôl sa zúčastnilo 10 základných škôl z Banskej Bystrice, Zvolena, Seliec a Kováčovej. Na prvých troch miestach sa umiestnili školy: 1. ZŠ Radvanská Banská Bystrica, 2. ZŠ Gaštanová Banská Bystrica, 3. ZŠ Golianova Banská Bystrica. Po dvoch kolách sa do krajského finále základných škôl prebojovali z 1. kola: ZŠ SSV Banská Bystrica, ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica, ZŠ Radvanská Banská Bystrica, z 2. kola: ZŠ Gaštanová Banská Bystrica, ZŠ Jilemnického Zvolen, ZŠ Spojová Banská Bystrica a 3 družstvá v redukovanom poradí (bez postupujúcich v 1. a 2. kole) z 3. kola: ZŠ Golianova Banská Bystrica, ZŠ Moskovská Banská Bystrica, ZŠ Selce. 

Otvorenie súťaže aj vyhlasovanie výsledkov bolo dôstojné. Organizátori odovzdali deťom medaile, diplomy a odznaky. Pitný režim pre deti zabezpečil Mestský úrad Banská Bystrica. Poďakovanie patrí všetkým  zúčastneným atletickým škôlkam, základným školám, organizátorom z AK UMB Banská Bystrica a študentom KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, ktorí rozhodovali. 

Výsledky atletické škôlky TU

Výsledky základné školy TU