Preteky v Novom roku sme odštartovali v Prešove

 

Preteky v Novom roku sme odštartovali v Prešove

D

Dňa 19.01.2018 sa na pôde základnej školy Sibírska v Prešove konalo v poradí už 3. kolo Detskej atletiky. Po úspešných predchádzajúcich dvoch kolách si aj tentokrát zmerali sily deti základných škôl z Prešova a okolia. Okrem základných škôl sa pretekov zúčastnili mladí nadšenci atletiky, a to atletická škôlka Šport Hrou Prešov, ŠŠK Bardejov a AC Run is Fun. Účastníci pretekov súťažili v šiestich disciplínach: skok do diaľky štafetovou formou, odhod medicimbalu, štafetová forma skoku cez švihadlo, prekážkový beh, beh formula a vytrvalostný trojminútový beh. 

Súťažný deň začal príchodom mladých športovcov na základnú školu, kde už boli vopred pripravené jednotlivé stanovištia šiestich súťažných disciplín. Na príprave sa podieľali aj študenti Fakulty športu v Prešove, ktorí zvládli chod pretekov na výbornú. Boli nápomocní organizačnému tímu a zároveň mali možnosť získať nové skúsenosti z praxe. Učitelia, tréneri aj deti dodržiavali zásady fair-play a preteky tak prebiehali bez komplikácií. Po dokončení všetkých disciplín bol ešte pre deti pripravený „tréningový“ program, kde si hravou formou spoločne zacvičili. 

V kategórii základných škôl sa na treťom mieste umiestnila ZŠ Kúpeľná, druhé miesto obsadila ZŠ Československej armády a prvenstvo si vybojovala ZŠ Svätého Mikuláša v Prešove. V kategórií atletických škôlok si tretie miesto vybojoval novozaložený atletický klub AC Run is Fun, druhé miesto obsadil prešovský klub Šport Hrou a prvenstvo si vybojovali mladí atléti z klubu ŠŠK Bardejov. 

Po spoločnom odfotografovaní a veľkom potlesku sa všetci rozišli s úsmevom. Študenti Fakulty športu okrem účasti na samotných pretekoch mali možnosť získať poznatky o aktuálnej pohybovej výkonnosti detí mladšieho školského veku. Navyše mali možnosť porovnať si výkony detí, ktoré trénujú v kluboch pod dohľadom trénerov a odborníkov v oblasti športu s výkonmi detí, ktoré pohybovú aktivitu nevykonávajú pravidelne. Veríme, že poznatky a skúsenosti získané na tomto športovom podujatí im budú prínosom a že ich neskôr zúročia a využijú vo svojej trénerskej praxi, či už v oblasti atletiky alebo v iných športoch. 

V závere by sme chceli poďakovať všetkým spoluorganizátorom za disciplínu a profesionalitu. Týmto príspevkom by sme chceli osloviť i ostatné základné školy v Prešove o zapojenie sa do projektu Detská atletika a samozrejme aj študentov Fakulty športu, aby využili túto možnosť a už počas štúdia získavali cenné skúsenosti z praxe.  

Výsledky atletické škôlky TU

Výsledky základné školy TU

Fotogaléria TU