Školenia trénerov Detskej atletiky pokračujú i v roku 2018

 

Školenia trénerov Detskej atletiky pokračujú i v roku 2018

&

Školenia trénerov Detskej atletiky pokračujú i v roku 2018

Záujemcovia, ktorí majú záujem sa dozvedieť niečo viac o tréningu detí a projekte Detská atletika, majú možnosť zúčastniť sa školenia trénerov Detská atletika i v tomto roku. Spolu plánujeme zorganizovať štyri školenia, konkrétne v mestách Prešov, Žilina, Šahy a Bratislava tak, aby sme pokryli všetky oblasti Slovenska.

Začíname školením v Prešove, konkrétne 16.3.2018 (piatok), ako vždy teoretickou časťou v dopoľudňajších hodinách a praktickou časťou poobede.

Prihlasovať sa môžete cez stránku www.detskaatletika.sk → Školenia → 16.3.2018 Prešov Pozvánka alebo TU

Termíny ostatných školení budú zverejnené v krátkom čase.

Tešíme sa na Vás všetkých, fanúšikov Detskej atletiky ;)