Juhúúúú, Korešpondenčná súťaž spustená

 

Juhúúúú, Korešpondenčná súťaž spustená

P

Po krátkej prestávke po ukončení korešpondenčnej súťaže v decembri roku 2017, prichádzame s týmto typom súťaže opäť, ale predsa len s malým rozdielom.

Tentoraz budeme súťažiť v trojboji, ktorý sa skladá z jednej disciplíny zameranej na skok, hod i beh. Trojboj bude trvať tri mesiace, od marca do mája, výsledky každej jednej disciplíny je možné vkladať do systému po dobu jedného mesiaca. V mesiaci marec začíname skokom, konkrétne skokom do diaľky z miesta. V apríli budeme pokračovať odhodom spoza hlavy s medicinbalom/penovou loptou a trojboj ukončíme bežeckou vytrvalostnou disciplínou na 3/6 min. Tentoraz nebudeme poradie vyhodnocovať po každej jednej disciplíne, ale až po ukončený celého trojboja. Na základe sčítania jednotlivých umiestneniach v troch rôznych disciplínach (napr. skok – 1. miesto, hod – 5. miesto, beh – 10. miesto = spolu 16 b) získame bodový súčet, na základe ktorého zostavíme celkové umiestnenie v každej jednej vekovej kategórii zvlášť v dievčenskom trojboji a zvlášť v chlapčenskom trojboji.

Vekové kategórie mikroprípravka, miliprípravka, miniprípravka a prípravka boli nahradené nasledovne:

U12: 11 – 10 roční chlapci a dievčatá, ročník narodenia 2007 a 2008 

U10: 9 – 8 roční chlapci a dievčatá, ročník narodenia 2009 a 2010 

U8: 7 – 6 roční chlapci a dievčatá, ročník narodenia 2011 a 2012 

U6: 5 roční chlapci a dievčatá a mladší, ročník narodenia 2013 a mladší

Keďže je to korešpondenčná súťaž, budeme opäť radi, ak sa do nej zapojí čo najvyšší počet detí. Na každé jedno z nich, ktoré absolvuje všetky tri disciplíny, je na záver pripravené prekvapenie, ktoré bude zaslané priamo do klubu. Tí, ktorí sa umiestnia na 1., 2, 3. mieste získajú naviac diplom.  

Všetkým deťom držíme palce