Finále základných škôl v Banskobystrickom kraji vyhrali žiaci ZŠ Gaštanová Banská Bystrica

 

Finále základných škôl v Banskobystrickom kraji vyhrali žiaci ZŠ Gaštanová Banská Bystrica

8

8.3.2018 sa uskutočnilo finále súťaže Bavme deti športom základných škôl Banskobystrického kraja za účasti všetkých 9 škôl, ktoré si v postupových kolách vybojovali právo účasti vo finále. Zúčastnilo sa 7 škôl z Banskej Bystrice  - ZŠ Slobodného slovenského vysielača, ZŠ Ďumbierska, ZŠ Radvanská, ZŠ Gaštanová, ZŠ Spojová, ZŠ Golianova  a ZŠ Moskovská, jedna škola zo Zvolena – ZŠ Jilemnického a ZŠ Selce.

Po napínavých súbojoch v jednotlivých disciplínach, ktoré tradične vyvrcholili 3-minútovým vytrvalostným behom, s veľkým náskokom zvíťazilo družstvo zo ZŠ Gaštanová Banská Bystrica. O poradí na druhom  treťom mieste rozhodla záverečná štafeta, v ktorej si družstvo zo ZŠ Ďumbierska udržalo jednobodový náskok pred ZŠ Radvanská.

Organizátori odovzdali všetkým deťom diplomy, odznaky a kľúčenky a prvým trom družstvám aj medaile a ceny.

Poďakovanie patrí všetkým  zúčastneným základným školám, učiteľom a trénerom, ktorí sa deťom venujú, mestu Banská Bystrica, Športovému gymnáziu Banská Bystrica a študentom KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, ktorí rozhodovali. V školskom roku 2017/2018 sa súťaže Bavme deti športom zúčastnilo celkovo 13 základných škôl. Dúfame, že v ďalšom roku sa do súťaže Bavme deti športom zapojí ešte viac základných škôl ako v tomto ročníku.

Výsledky TU

Fotogaléria TU