Pomôcky Detskej atletiky si vyskúšali i deti na ZŠ v Selciach

 

Pomôcky Detskej atletiky si vyskúšali i deti na ZŠ v Selciach

T

Tréneri atletickej škôlky Atletika pre deti UMB Banská Bystrica zorganizovali dňa 7.3.2018 prezentáciu projektu Detská atletika na ZŠ v Selciach pri Banskej Bystrici. Prezentácie sa zúčastnili všetci žiaci prvého stupňa základnej školy (takmer 80 detí). Deti mali možnosť vyskúšať si pomôcky zo súpravy Detskej atletiky – prekážky, žinenky na skoky do diaľky a skoky do strán, loptičky, oštepy, raketky a vrecúška na hody. Deťom sa prezentácia veľmi páčila a viaceré prejavili záujem o atletický krúžok. Veríme, že v krátkom čase sa podarí vytvoriť atletickú škôlku v tejto malebnej dedinke pri Banskej Bystrici.