Finálové kolo podujatia „Bavme deti športom“ v Prešove

 

Finálové kolo podujatia „Bavme deti športom“ v Prešove

P

Piatkové ráno 9. marca 2018 sa konalo vyvrcholenie série pretekov s názvom „Bavme deti športom“ Prešovského kraja. Slovenský atletický zväz v spolupráci s mestom Prešov, základnou školou Sibírska, Fakultou športu Prešovskej univerzity v Prešove zorganizoval finálové kolo Detskej atletiky pre základné školy Prešovského kraja. Podujatia sa zúčastnili školy Prešova a to konkrétne základná škola Šmeralova, základná škola Sibírska, základná škola Mirka Nešpora, základná škola Kúpeľná, základná škola sv. Mikuláša, základná škola Československej armády a základná škola Bajkalská. Všetky spomenuté základné školy si vybojovali účasť na finálovom kole na základe umiestnenia v troch postupových kolách, ktoré sa konali v Prešove od októbra roku 2017. 

Organizované podujatie prinieslo deťom Prešova možnosť zasúťažiť si, zašportovať a zmerať si svoje sily spomedzi zapojených prešovských škôl. Na podujatie prijal pozvanie zástupca primátorky mesta Prešov, pán. Ing. Štefan Kužma, riaditeľ základnej školy Sibírska pán. Mgr. Vladimír Lukáč, odborný referent z odboru školstva, mládeže a športu pán. Michal Semančík a vedúci katedry odboru edukológie športu, Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove pán. Mgr. Pavol Čech, PhD. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za otvorenie podujatia a pozitívne slová smerované súťažiacim deťom. Ich prítomnosť bola odkazom pre budúce zorganizované akcie v oblasti atletiky a tým podnietiť samotný rozvoj atletiky pre celý Prešovský kraj. Po motivačnom vstupe podujatia mali deti pripravené disciplíny v podobe stanovísk podľa vopred stanovených propozícii a pravidiel. Po absolvovaní všetkých šiestich disciplín zameraných na preverenie všestrannej pohybovej výkonnosti nasledoval krátky nesúťažný program, kde sa deti mali možnosť zabaviť. Po programe nasledovalo samotné vyvrcholenie podujatia a to vyhlasovanie výsledkov a tým aj určenie prvých troch miest zo škôl Prešovského kraja. Tretie miesto z pomedzi siedmych základných škôl, obsadila škola ZŠ Mirka Nešpora. Druhé miesto obsadila základná škola Sibírska a prvé miesto obsadila základná škola sv. Mikuláša. Všetkým umiestneným srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v nasledujúcich podujatiach. Ostatným ďakujeme za účasť a disciplinovanosť. 

Okrem samotného podujatia malo podujatie Bavme deti športom význam pre študentov Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove. Študenti Fakulty športu boli spoluorganizátori podujatia a ako pomocní rozhodcovia mali šancu, priestor a možnosť získať nové zručnosti z praxe v organizácii podujatia. Okrem samotnej interakcie študent-dieťa, študent-tréner, museli vedieť postupovať podľa vopred stanovených pokynov. V závere podujatia hodnotíme ich pôsobenie veľmi pozitívne. Okrem študentov Fakulty športu, boli na podujatie oslovení študenti zdravotníckych odborov, konkrétne študenti odbor - urgentná zdravotná starostlivosť, ktorí boli po celú dobu konania podujatia prítomní. V konečnom dôsledku zorganizovanie tohto podujatia bolo prospešné pre viacero oblastí a celé podujatie hodnotíme za vydarené.

Pevne veríme, že pokračovanie projektu Detská atletika a súťaže Bavme deti športom bude prínosom pre nás všetkých.

Výsledky TU

Fotogaléria TU  

Fotogaléria časť 2 TU