Detská PTS a Detská štafetová liga už aj v Prešovskom kraji

 

Detská PTS a Detská štafetová liga už aj v Prešovskom kraji

D

Dňa 21.04.2018 sme v Prešove otvorili sezónu letných pretekov Detskej atletiky. Letná séria pozostavá z Detskej P-T-S a Detskej štafetovej ligy, kde si deti môžu zmerať svoje sily. Prvé kolo prebiehalo počas krásne slnečného počasia, ktoré dobíjalo energiou nielen samotné deti, ale aj rodičov, trénerov a rozhodcov podujatia. Podujatie prebehlo hladko, bez komplikácii. Po otvorení podujatia koordinátorkou pre Prešovský kraj sa deti rozmiestnili pomedzi jednotlivé pripravené disciplíny ako hod medicinbalom, skok do diaľky, hod vortexom, štafetový beh, prekážkový beh, vytrvalostný beh. Pretekov sa zúčastnili v najväčšom počte deti z Prešovského klubu Šport Hrou Prešov v počte 4 družstiev, avšak okrem nich si prišli premerať svoje sily i deti z klubu AC Run is Fun Prešov, ŠŠK JAK Bardejov a AO Tatry. Po absolvovaní všetkých disciplín mali deti krátky oddych a nasledovala druhá časť podujatia a tá mala charakter Detskej štafetovej ligy. V závere a po krátkej prestávke nasledovalo vyhodnotenie výsledkov. Prvé miesto v Detskej PTS v staršje kategórii získalo družstvo Šport Hrou Prešov, na druhom sa umiestnli deti z AC Run is Fun a tretie miesto obsadil klub AO Tatry. Detskej PTS v mladšej kategórii sa zúčastnil len klub ŠŠK JAK Bardejov. Detskú štafetovú ligu suverénne vyhrali deti z klubu ŠŠK JAK Bardejov, druhé miesto obsadilo AC Run is Fun a tretie miesto AO Tatry. Prvenstvo v Detskej štafetovej lige v mladšej katerógii si odniesol klub ŠŠK JAK Bardejov a druhé miesto AC Run is Fun. Podujatie hodnotíme za vydarené a už teraz sa tešíme na druhé kolo, ktoré sa bude konať 12.05.2018 v Bardejove. 

Detská PTS - staršia kategória- výsledky TU

Detská PTS - mladšia kategória - výsledky TU

Detská štafetová liga - staršia kategória - výsledky TU

Detská štafetová liga - mladšia kategória - výsledky TU

Fotogaléria TU