Čo veľké sa udialo v Hriňovej??

 

Čo veľké sa udialo v Hriňovej??

A

Ako sme informovali v piatok na našej fcb stránke oznamom: „Niečo veľké sa chystá V Hriňovej“, poďme si priblížiť, čo presne sa tam dialo.

Konal sa predsa 2. ročník Podpolianskeho cezpoľáku, ktorého neodmysliteľnou súčasťou sú aj Detské atletické hry pre základné školy z Hriňovej a blízkeho okolia. Keďže záujem o tieto hry je veľký, i tento rok sme pretekali na dve kolá, kedy v prvom sa na deviatich súťažných disciplínach predstavilo až 11 družstiev, v druhom kole 10 družstiev.

Družstvá medzi sebou súťažili i o celkového víťaza celého dňa. Deti pretekali v deviatich disciplínach a to: štafetový beh v kombinácii šprint/beh cez prekážky, hod medicinbalom, skok do diaľky z miesta štafetovou formou, beh cez frekvenčný rebrík, hod oštepom do kruhu, skoky do strán, prekážková dráha Formula, skoky cez švihadlo a 3 – min vytrvalostný beh. 

V prvom kole súťaže zvíťazilo družstvo ZšsMŠ M. Kolibiara Detvianska Huta, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Obrancov mieru Detva a na treťom mieste ZŠsMŠ Školská - 1. družstvo. 

V druhom kole súťaže sa víťazom stalo družstvo ZŠ Kriváň, druhé miesto obsadilo družstvo ZŠsMŠ Krivec - 7. družstvo a tretie ZŠsMŠ Krivec - 4. družstvo.

Po porovnaní výsledkov víťaza prvého a druhého kola sa celkovým víťazom Detských atletických hier v Hriňovej stalo družstvo ZŠ Kriváň.

Všetkým deťom a vedúcim družstiev ďakujeme za ich účasť, ďakujeme i vynikajúcim rozhodcom a  už teraz sa tešíme na tretí ročník súťaže opäť o rok.