V Martine sa deti bavili Detskou atletikou

 

V Martine sa deti bavili Detskou atletikou

P

Predposlednou zástavkou Detských atletických hier bolo tentoraz mesto Martin. Počasie k nám bolo milosrdné a všetkých 9 prihlásených družstiev súťaže-chtivým detí bolo pripravených podať čo najlepší výkon.

Opäť sme súťažili v ôsmich disciplínach, nechýbal ani obľúbený vytrvalostný beh. Deti sa s jednotlivými disciplínami popasovali naozaj dravo, súťažilo sa naplno o každý bodík, o každý centimeter. Po odsúťažení sa deti občerstvili a my sme zatiaľ mohli vyhodnotiť ich výkony.

Hor sa teda na výsledky: na bronzovej priečke sa umiestnilo družstvo zo ZŠ ul. J. Kronera B so ziskom b, na striebornej priečke sa umiestnilo družstvo zo ZŠ ul. Budovateľov Martin so ziskom 25 b a na prvom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Komenského Turany.

Všetkým, naozaj všetkým deťom však ďakujeme za ich športové výsledky a bojovnosť, pedagógom za ich čas a ochotu zúčastniť sa súťaže a taktiež mestu Martin za spoluprácu pri organizovaní podujatia. Veríme, že sme sa nevideli naposledy