Vyhodnotenie súťaže Jarný trojboj

 

Vyhodnotenie súťaže Jarný trojboj

&

 

Korešpondenčná súťaž sa nám pred pár dňami skončila a my nepoznáme celkové výsledky Jarného trojboja, ktorý pozostával z troch disciplína a to skok do diaľky z miesta, hod medicinbalom/penovou loptou, vytrvalostný beh na 3/6 minút. Poznáme však výsledky a poradie v jednotlivých disciplínach a po vzhliadnutí výkonov detí v celkovej tabuľke sme sa rozhodli nevyhodnotiť celkové poradie Jarného trojboja, veď posúďte sami. Bohužiaľ sa v radoch trénerov a učiteľov našli aj takí, ktorí zapísali deti do iných vekových kategórii, nesprávny rok narodenia, nesprávne určené pohlavie a v neposlednom rade sa vo výsledkoch nachádzali nezaregistrované deti. Vo vytrvalostnom behu nám dokonca padali svetové rekordy. Niekoľkokrát sme Vás na to upozorňovali aby ste nezaregistrované deti nezapisovali do súťaže. Robí nám to iba problémy a aj vďaka takýmto súťažiacim náš systém nemohol správne vyhodnotiť celkové poradie Jarného trojboja. Výsledky po jednotlivých disciplínach sú a budú dostupné na webovej stránke www.detskaatletika.sk  v sekcii preteky a po zhliadnutí niektorých výkonov si môžete urobiť názor sami!!!

Deťom, ktoré sa zapojili do súťaže minimálne v dvoch disciplínach sme sa rozhodli Tréningové denníky mladého atléta venovať a odmeniť ich tak za usilovnú prácu.