Detské atletické hry s množstvom detí v Šahách

 

Detské atletické hry s množstvom detí v Šahách

P

Po letnom odpočinku sme sa ako vždy v septembri vrátili do Šiah, kde záujem o Detskú atletiku a súťaž Detské atletické hry narastá. Svedčí o tom i počet zúčastnených družstiev, tento rok súťažilo až 20 družstiev nielen zo Šiah, ale i zo Santovky, Želiezoviec, Tlmáč, Novej Dedinky či z Demandíc.

Počasie a slniečko pretekom prialo a tak sme sa všetci spoločne mohli stretnúť na futbalovom štadióne v Šahách. Športové dopoludnie nám otvorili členky miestneho olympijského klubu, ktoré ukázali deťom, ako môžu byť vďaka športu fyzicky fit i v pokročilom veku.

Po tomto motivačnom vystúpení privítala všetky družstvá najprv vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu PaedDr. Angelika Révész , následne primátor mesta Šahy Ing. Štefan Gregor. Po krátkych organizačných pokynov sa už všetky deti rozutekali na svoje stanovištia a mohli sme začať so súťažením.

Deti súťažili v šiestich disciplínach, neobišiel ich ani toľko obľúbený vytrvalostný beh. Napätie, ale i radosť zo športovania bolo cítiť z každého jedného stanovišťa.

Po absolvovaní všetkých disciplín boli pre deti pripravené tri doplnkové disciplíny a to beh na 40 m na bežeckom koberci, hod detským diskom v detskom vrhačskom ihrisku a veľká prekážková dráha. To sa už v útrobách štadióna zrátavali body, ktoré jednotlivé družstvá získali.

Deti už aj boli unavené a tak sme mohli pristúpiť k vyhláseniu výsledkov. Na 3. mieste a bronzové odznaky získalo družstvo zo ZŠ A. Kmeťu Levice. Strieborné odznaky získalo družstvo Vieto DŠA Levice a na zlatej priečke sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Tlmače.

Nikto však neodchádzal naprázdno, všetky zúčastnené deti získali na pamiatku malý odznak Detskej atletiky, ktorý im bude pripomínať tento športový deň. Až pokiaľ sa tu nestretneme zas a opäť o rok, v septembri 2019. Už teraz sa tešíme. 

Výsledky TU

Fotogaléria TU