Už aj v Banskobystrickom kraji poznáme oboch postupujúcich

 

Už aj v Banskobystrickom kraji poznáme oboch postupujúcich

Z

Za krásneho slnečného počasia sa v piatok 9.11.2018 uskutočnilo 2. kolo v rámci Banskobystrického kraja, ktoré bolo zároveň posledným kvalifikačným kolo na finále Detského štafetového krosu. Na rozdiel od prvého kola, sa teraz zúčastnili len 3 atletické škôlky, ktoré postavili celkovo 9 družstiev: BŠK Banská bystrica – 3 družstvá, AK Krupina – 2 družstvá a APD UMB Banská Bystrica – 4 družstvá.

Dominantné postavenie v behoch potvrdilo družstvo BŠK Banská Bystrica, ktorých štafety obsadili 1. a 3. miesto.  Na druhom mieste skončila A štafeta usporiadajúceho klubu APD  UMB Banská Bystrica, ktorá si vybojovala postup do celoslovenského finále, keďže štafeta BŠK víťazstvom na prvom kole už mala postup istý. Preteky sprevádzala pekná atmosféra, snaha detí a spokojnosť všetkých s vydareným podujatím.

Výsledky TU