Malé zmeny v niektorých súťažiach Detskej atletiky

 

Malé zmeny v niektorých súťažiach Detskej atletiky

V

V sobotu, 09.02.2019, sa v Banskej Bystrici konalo stretnutie koordinátorov Detskej atletiky z celého Slovenska. Okrem toho, že sme vyhodnotili už realizované aktivity, plánovali sme i aktivity, ktoré prebehnú v tomto roku. Pár zmien oproti predchádzajúcim rokom nastalo v súťaži Detská P-T-S, Detská štafetová liga a aj už v prebiehajúcej korešpondenčnej súťaži.

V rámci súťaže Detská P-T-S sa namiesto troch postupových kôl budú realizovať dve postupové kolá v každom kraji, z ktorého postupuje vždy len víťaz, tj. 16 družstiev do finále súťaže. Ďalších 7 družstiev bude vybraných na základe početnosti zúčastnených atletických škôlok počas postupových kôl v jednotlivých krajoch a 1 družstvo bude vylosované v rámci korešpondenčnej súťaže.

Po realizácii všetkých postupových kôl súťaže Detská P-T-S vo všetkých krajoch vylosujeme v rámci korešpondenčnej súťaže najneskôr dňa 03.06.2019 jeden klub, ktorý získa divokú kartu a bude sa môcť zúčastniť Finále Detskej P-T-S dňa 15.6.2019 v Šamoríne ako pretekajúce družstvo. Do zlosovania sa dostávajú tie atletické škôlky, ktoré sa zúčastnili postupového kola Detskej P-T-S, nepodarilo sa im však postúpiť, zároveň sa však zapojili i do korešpondenčnej súťaže.

To isté platí i v rámci súťaže Detská štafetová liga, ktorá sa uskutoční 23.6.2019 v Bratislave popri M-SR juniorov.

Veríme, že sa Vám navrhnuté zmeny páčia a my sa na Vás tešíme už o chvíľu na súťažiach detská P-T-S a Detská štafetová liga.