Stále si môžete zakúpiť publikáciu Detská atletika I.

 

Stále si môžete zakúpiť publikáciu Detská atletika I.

A

Ak máte záujem o publikáciu Detská atletika I., v ktorej nájdete teoretické poznatky o športovej príprave detí v najmladšom veku a praktické poznatky, ktoré sú využiteľné priamo v tréningovom procese, môžete si ju zakúpiť v sume 6 € osobne na sekretariáte Slovenského atletického zväzu (Bajkalská 7A), príp. kontaktujte Simonu Blanárovú (blanarova@atletika.sk, 0905 997 446).