2. kolo Detskej atletiky v Bratislave

 

2. kolo Detskej atletiky v Bratislave

D

Dnes, 20. feburára 2019, sa uskutočnilo druhé z troch postupových kôl súťaže Detská atletika v rámci predprogramu ČSOB Bratislava Marathon 2019. Tešili sme sa hojnej účasti - prišlo 102 detí z 16 rôznych základných škôl. Najlepšie sa vodilo družstvu Súkromnej základnej školy FELIX, na druhom mieste tesne s jednobodovou stratou skončilo družstvo ZŠ Černyševského 8 a na treťom mieste sa umiestnila ZŠ Pankúchova 4. Do finále, ktoré sa uskutoční 5. apríla v ŠH Elán okrem prvých troch družstiev postúpili aj družstvá ZŠ Dudova 2 a ZŠ Cándrova 23. Všetkým deťom i vedúcim družstiev ďakujeme za účasť, ZŠ Tupolevova taktiež za pomoc pri organizácii pretekov a na deti, ktoré postúpili do finále, sa tešíme.

Výsledky TU