Detské mobilné ihrisko v každom kúte Slovenska

 

Detské mobilné ihrisko v každom kúte Slovenska

S

Spoločnosť Tesco, a.s a Nadácia Tesco nám i v roku 2018 finančne pomohli, a to konkrétne sumou 25 000 € na rozvoj projektu Detská atletika. Za tieto finančné prostriedky sme mohli zakúpiť 6 ks detského mobilného ihriska, ktoré obsahuje výškarské doskočisko, vrhačský sektor i atletickú dráhu v dĺžke 30 m.

Detské mobilné ihrisko bolo poskytnuté nasledovným atletickým škôlkám, ktoré splnili nami stanové kritéria a organizujú pravidelne atletický krúžok, zúčastňujú sa športových podujatí organizovaných projektom Detská atletika, sami organizujú športové podujatia pre deti a taktiež sme  sa snažili pokryť oblasť celého Slovenska. 

Sú to nasledovné atletické škôlky:

1. ALK Moldava nad Bodvou

2. Juventa Žilina

3. MŠK Žiar nad Hronom 

4. Slávia ŠG Trenčín

5. AC Malacky

6. AC Nové Zámky

Samozrejmosťou je, že pokiaľ sa chystáte organizovať športové podujatie zamerané pre deti, kľudne oslovte atletickú škôlku, ktorú máte najbližšie a dohodnite sa na zapožičaní detského mobilného ihriska pre Vaše podujatie. Budeme len radi, ak sa mobilné ihrisko bude využívať čo najviac a projekt Detská atletika sa tak ešte viac dostane do povedomia detí i dospelých.

Na záver by sme chceli veľmi pekne poďakovať spoločnosti Tesco, a.s. a Nadácii Tesco za ich finančnú podporu už počas niekoľkých rokov. Sme radi, že sme v oblasti podpory športovania detí našli takého silného partnera. Ďakujeme.