Charitatívny beh 4 mostov v Prešove

 

Charitatívny beh 4 mostov v Prešove

&

Študenti Fakulty športu pod záštitou projektu Detskej atletiky a Fakultou športu organizovali podujatie určené pre deti Prešovského kraja. Cieľom bolo poskytnúť možnosť deťom z Prešova a okolia zašportovať si a zmerať si sily s kamarátmi z iných škôl.

Dňa 29.03.2019 (piatok) sa konal charitatívny beh 4 mostov v areáli a okolí ZŠ Matice slovenskej v Prešove. Podujatie bolo usporiadané pre deti Prešovského kraja. Preteky prebehli za slnečného počasia a priaznivých poveternostných podmienok. Pretekov sa zúčastnilo 297 detí z Prešova ale aj okolia ako napríklad Poprad, Stará Ľubovňa, Levoča, Terňa, Vranov nad Topľou. Medzi organizátormi si našlo uplatnenie 20 študentov Fakulty športu. Deti si užili krásny slnený deň a bonus k tomu bol, že si zašportovali a prví traja si odniesli aj krásne poháre.

Všetkým deťom gratulujeme a ďakujeme za ich účasť a bojovné výkony.

 

Výsledky TU