1.kolo súťaží Detskej atletiky už aj v Žilinskom kraji

 

1.kolo súťaží Detskej atletiky už aj v Žilinskom kraji

V

Vo štvrtok 25.4.2019 sa aj v Žilinskom kraji uskutočnilo 1. krajské kolo súťaží detská P-T-S a detská štafetová liga. Prvé kolo sa konalo v Žiline na základnej škole Martinská v príjemnom slnečnom počasí. Privítali sme 7 klubov, AO Žilina, ŠK Juventa Žilina, ŠKP Žilina, AK Stará Bystrica, AO UNIZA Žilina, Atletická akadémia Žilina, AC Victória Turany. Preteky sa začali o 10:00 zmiešanými štafetami 4x60m, kde si víťazstvo o 0,6s vybojoval klub ŠK Juventa Žilina „A“ pred Atletickou akadémiou Žilina. Na 3 mieste finišovalo taktiež družstvo ŠK Juventa Zilina „B“. V mladšej kategórii 2012 – 2014 si víťazstvo vybojovala škôlka AK Stará Bystrica pred Atletickou akadémiou a ŠK Juventa Žilina. Štafety bežalo každé družstvo osobitne na čas. Družstvá, ktoré odbehli štafetu, následne pokračovali súťažou detskej P-T-S, skokom do diaľky a hod medicinbalom. Súťaž mala plynulý priebeh, a neboli žiadne problémy ktoré by zasahovali do jej priebehu. Po absolvovaní 5 disciplín (hod medicinbalom, skok/trojskok znožmo z miesta, prekážkový beh, hod vortexom a štafetový beh) sa všetky družstvá zhromaždili na umelej tráve, kde sa už pripravoval záverečný vytrvalostný beh. Práve vo vytrvalostnom behu sme videli najväčšiu drámu, ako to už býva zvykom. Rozdiely v zbere loptičiek boli naozaj minimálne. Po absolvovaní vytrvalostného behu sme sa dostali k záverečnému vyhodnoteniu. V mladšej vekovej kategórii zvíťazilo družstvo AK Stará Bystrica A, pred ŠK Juventa Žilina a 3. miesto brala atletická akadémia Žilina. V staršej kategórii si 3. miesto vybojovala ŠK Juventa Žilina „C“, 2. miesto získala Atletická akadémia Žilina a víťazstvo a postup do Šamorína si vybojovalo družstvo ŠK Juventa Žilina „A“.

Víťazom gratulujeme, ďakujeme všetkým klubom ktoré sa zúčastnili 1. krajského kola a tešíme sa na 2. krajské kolo ktoré sa uskutoční piatok 24.5.2019

Výsledky:

Detská P-T-S starší TU

Detská P-T-S mladší TU