Postupové kolá sa rozbehli už aj v Trenčianskom kraji

 

Postupové kolá sa rozbehli už aj v Trenčianskom kraji

2

27.4.2019 sa konalo v Trenčíne 1. kolo Detskej štafetovej ligy a detskej P-T-S v staršej a mladšej kategórii. Stretli sa tam družstvá z AK Spartak Dubnica, Atletika Dubnica, Boscovia Nová Dubnica, TJ Slávia ŠG Trenčín a CVČ Brezová pod Bradlom. Odmenou za účasť boli aj kriketové loptičky. Za zamračeného počasia, ale bez dažďa si deti zasúťažili najskôr v štafetách. Bolo spolu 11 družstiev z toho 9 z Trenčína. V ml. kategórii zvíťazili Trenčania a staršej CVČ Brezová pod Bradlom pred Trenčanmi. Potom sme pokračovali na stanovištiach detskej P-T-S, kde sa stretlo 10 tímov v staršej kategórii a 3 v mladšej kategórii. Najviac bolo malých atlétov z Trenčína. Mali pekných 7 družstiev. V mladšej kategórii aj zvíťazili, v staršej skončili na 2.mieste, AK Spartak si vybojoval 3.miesto a absolútnym víťazom postupového kola detskej P-T-S a víťazom na každom stanovišti sa stali deti z CVČ Brezová pod Bradlom. Takže sa ako prví z Trenčianskeho kraja môžu tešiť na finále do Šamorína 

Výsledky:

Detská P-T-S starší TU

Detská P-T-S mladší TU

Detská štafetová liga starší TU

Detská štafetová liga mladší TU