V Nedeľu sa bojovalo o postup na finále P-T-S aj v Bratislavskom kraji

 

V Nedeľu sa bojovalo o postup na finále P-T-S aj v Bratislavskom kraji

D

Dnes, 28. apríla, prebehlo prvé kolo súťaží Detská P-T-S a Detská štafetová liga v rámci Bratislavského kraja. Napriek veternému počasiu sa súťaže zúčastnilo 16 družstiev z Bratislavy, Pezinku, Malaciek i Šamorína. V Detskej štafetovej lige sa v rámci mladšej kategórie najlepšie viedlo družstvu Šport Hrou, ktoré porazilo druhé KĽŠ Kryha o takmer 3 sekundy. V rámci staršej kategórie sa na prvom mieste umiestnilo, a vybojovalo si postup do finále, družstvo ZŠ J. Kupeckého, nasledované družstvami Atletika pre deti Malacky “A” a Šport Hrou “A”. Po odsúťažení štafiet 4x60m sme plynule prešli na súťaž detská P-T-S. V mladšej kategórii zvíťazili malí atléti zo Šport Hrou “A”, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo KĽŠ Kryha a tretie boli deti zo Šport Hrou “B”. Staršiu kategóriu suverénne ovládli atléti Atletika pre deti Malacky “A”, za ktorými nasledovalo s rozdielom 10 bodom družstvo ZŠ J. Kupeckého. Bronzové umiestnenie poputuje tiež do Pezinku, vďaka družstvu ŠTK Pezinok. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na Vás opäť 11. mája na druhom kole súťaží. Ďakujeme rodičom i trénerom za pomoc na jednotlivých stanovištiach, bez Vás by sme to v tomto vetre nezvládli :)