JE TO TU!!! Vyhodnotenie Korešpondenčnej súťaže - Jarné kolo 2019

 

JE TO TU!!! Vyhodnotenie Korešpondenčnej súťaže - Jarné kolo 2019

P

Prebehlo vyhodnotenie Korešpondenčnej súťaže ktorej organizátorom bol Slovenský atletický zväz. Súťaž trvala od 1.2. do 30.4. 2019 a zapojili sa do nej mladí atléti z celého Slovenska. Súťažiaci boli rozdelení do vekových 4 vekových kategórií - U12 (ročník narodenia 2008 a 2009), U10 (ročník narodenia 2010 a 2011), U8 (ročník narodenia 2012 a 2013) a U6 (ročník narodenia 2014 a mladší). Súťažilo sa celkom v 3 disciplínach - Skoku do diaľky z miesta, Odhode penovou loptou (U6, U8) alebo medicinbalom (U10, U12) a vo Vytrvalostnom behu ktorý trval 3 minúty (U6, U8) alebo 6 minút (U10, U12).

 

Všetci zapojení pretekári, ktorí absolvovali všetky tri disciplíny, získajú odmenu, ktorá bude zaslaná po ukončení jarného kola súťaže priamo do klubu. Tri najlepšie dievčatá a traja najlepší chlapci v každej kategórií a v každej disciplíne získajú naviac diplom.

 

Po realizácii všetkých postupových kôl súťaže Detská P-T-S vo všetkých krajoch vylosujeme najneskôr dňa 03.06.2019 jeden klub, ktorý získa divokú kartu a bude sa môcť zúčastniť Finále Detskej P-T-S dňa 15.6.2019 v Šamoríne ako pretekajúce družstvo. Do zlosovania sa dostávajú tie atletické škôlky, ktoré sa zúčastnili postupového kola Detskej P-T-S, nepodarilo sa im však postúpiť.

 

Po realizácii všetkých postupových kôl súťaže Detská štafetová liga vo všetkých krajoch vylosujeme najneskôr dňa 03.06.2019 jeden klub, ktorý získa divokú kartu a bude sa môcť zúčastniť Finále Detskej štafetovej ligy (termín finále bude upresnený) ako pretekajúce družstvo. Do zlosovania sa dostávajú tie atletické škôlky, ktoré sa zúčastnili postupového kola Detská štafetová liga, nepodarilo sa im však postúpiť.

 

Výsledky nájdete na stránke v sekcii preteky :)

 

PS: každý tréner je zodpovedný za výsledky, ktoré uviedol do formulára KS. Je tam mnoho výkonov, ktoré nie sú reálne ale ťažko posudzovať, kde je hranica výkonnosti detí v jednotlivých kategóriach. Preto je na uvážení, či je korektné voči ostatným deťom a súťažiacim uvádzať priam galaktické výkony na hranici svetových rekordov. 

 

Tím Detskej atletiky.