V Banskobystrickom kraji súťažil rekordný počet základných škôl v krajskom kole Bavme deti športom.

 

V Banskobystrickom kraji súťažil rekordný počet základných škôl v krajskom kole Bavme deti športom.

1

14. novembra 2019 sa v hale Strednej športovej školy v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské finálové kolo súťaže Bavme deti športom základných škôl. O obľúbenosti súťaže svedčí vysoký záujem škôl z celého kraja.  Prihlásilo sa rekordných 31 základných škôl. Vzhľadom na priestorové podmienky haly organizátori do súťaže vybrali prvých 26 prihlásených škôl.  Nakoniec sa súťaže zúčastnilo 23 škôl, z toho jedna škola mimo súťaže. Najviac škôl bolo z Banskej Bystrice - 5, z Lučenca a Zvolena po 2, jedna z Rimavskej Soboty, Revúcej, Banskej Štiavnice, Brezna. Z malých obcí sa zúčastnili školy z Pohronskej Polhory, Vlkanovej, Seliec, Podkoníc, Hodruše-Hámrov, Jasenia, Lieskovca, Brusna a Litavy. Deti s chuťou súťažili a snažili sa pre svoje školy získať čo najlepšie umiestnenie. Nakoniec boli najúspešnejší žiaci z väčších škôl z miest. Na prvých troch miestach sa umiestnili školy: 1. ZŠ Radvanská Banská Bystrica, 2. ZŠ L. Novomeského Lučenec, 3. ZŠ M. Rázusa Zvolen.

Kolo zorganizoval Atletický klub ŠK UMB Banská Bystrica v spolupráci s KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici. Študenti študujúci na KTVŠ rozhodovali. Deti zúčastnených družstiev sa už teraz tešia na ďalšiu akciu v rámci projektu Detská atletika. Výsledky súťaže najdete na : http://www.detskaatletika.sk/index.php?page=sport&kraj=2

Ivan Čillík, krajský koordinátor DA v Banskobystrickom kraji.