Fresh školská športová liga Košice

 

Fresh školská športová liga Košice

F

Fresh školská športová liga v Košiciach si obľúbila disciplíny Detskej atletiky SAZ natoľko, že v projekte pokračuje mesto Košice prostredníctvom Centra voľného času, ktoré organizuje 3 kolá v priebehu školského roka.Do finále postúpi 5 družstiev s najväčším počtom bodov za účasť a umiestnenie súčasne. 

Prvé kolo za uskutočnilo v sobotu 9.11.2019 s účasťou deviatich Základných škôl.