Takmer 150 detí na Spajkyho pohári v Prešove!

 

Takmer 150 detí na Spajkyho pohári v Prešove!

D

Dňa 22.11.2019 v krásny novembrový piatok sa v Prešove uskutočnil Spajkyho krajský pohár, na ktorom sa spoločne zúčastnilo 147 detí z Prešovského kraja. Konkrétne z kategórie atletických škôlok sa zúčastnilo 20 družstiev a 5 základných škôl. Podujatie prebiehalo bez meškania, vďaka študentom Fakulty športu v Prešove, ktorí tvorili "realizačný a organizačný tím", ktorí zvládli perfektne rozhodovať jednotlivé disciplíny v rámci Spajkyho pohára. Okrem rozhodovania si študenti mali možnosť vyskúšať zrealizovať spoločné rozcvičenie na začiatku podujatia a zábavný program počas vyhodnocovania výsledkov výkonov družstiev. Pri vyhodnotení základných škôl si prvenstvo vybojovala základná škola Sibírska, striebro si vybojovala ZŠ Šmeralova a bronz ZŠ sv. Mikuláša. Z atletických škôlok si vybojovala zlato atletická škôlka z Bardejova, striebrom prekvapila atletická škôlka z Levoče a bronz domáci klub Šport Hrou Prešov. V celku hodnotím podujatie za úspešné a prajem všetkým aj tým neumiestneným veľa šťastia pri nasledujúcich športových výkonoch. V neposlednom rade by som sa chcela poďakovať aj spoluorganizátorom a sponzorom podujatia ako ZŠ Sibírska, mestu Prešov, spoločnosti Banik a syn, Fakulte športu PU a samozrejme hlavnému sponzorovi Slovenskému atletickému zväzu.
 
Daniela Leütterová, koordinátorka Detskej atletiky pre Prešovský kraj.