Stretnutie atletických škôlok založených v roku 2016

 

Stretnutie atletických škôlok založených v roku 2016

V

Vo štvrtok 8.9.2016 sa v bratislavskej hale Elán uskutočnilo stretnutie viacerých atletických škôlok, ktoré vznikli v roku 2016. V rámci tejto akcie sa uskutočnila i tlačová konferencia, ktorej sa zúčastnil i olympijský víťaz Matej Tóth.
Deti, ktoré navštevujú novozaložené škôlky súťažili v ôsmich disciplínach detskej atletiky (prekážková dráha Formula, odhod medicinbalom, beh cez frekvenčný rebrík, skok do diaľky štafetovou formou, skoky cez olympijské kruhy, skoky do strán, hod loptičkou na cieľ, beh cez prekážky v kombinácii so šprintom).
Medzitým, ako rozhodcovia vyhodnotili tesné výsledky, deti si vyskúšali nielen atletickú chôdzu s naším zlatým olympionikom, ale i beh vo svižnom tempe.
Na prvom mieste a zlaté medaile získal tím ZŠ Nábrežie Nitra, na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Kulišková Bratislava a bronzové medaile získal AK pri ZŠ Tlmače.
Medaile a diplomy dostali deti od samotného Mateja Tótha, ktorý im i ostatným venoval dostatok času na rozhovory a fotografovanie. Pri tejto príležitosti bol Martinom Kurucom, riaditeľom pre retail spoločnosti Tesco ČR/SR, odovzdaný šek Slovenskému atletickému zväzu vo výške 80 tisíc eur na nákup atletických súprav pre ďalšie atletické škôlky, ktoré sa do projektu Detská atletika zapoja. Ďakujeme a dúfame, že na budúci rok stretneme na tomto podujatí opäť vyšší počet novovzniknutých škôlok.

Fologaléria TU