Projekt Detskej atletiky prezentovaný i v Poprade

 

Projekt Detskej atletiky prezentovaný i v Poprade

P

Projekt Detskej atletiky bol dňa 21.9.2016 prezentovaný na metodicko–praktickom seminári pre učiteľov a učiteľky I. stupňa základnych škôl okresu Poprad, vychovávateľky ŠKD a učiteľky materských škôl mesta Poprad, ktoré sa venujú športovej činnosti žiakov I. stupňa základných škôl a žiakov materských škôl.

Po teoretickej časti, kde sa všetci účastníci oboznámili s projektom a možnosti zapojenia, sme sa presunuli do športovej haly Arény Poprad, kde mali všetci zúčastnení možnosť vyskúšať si rôzne disciplíny projektu, zorganizované boli i malé preteky v zastúpení tímov Poprad – Svit – Tatry.

Teší nás zastúpenie veľkého počtu záujemcov a veľkého počtu otázok ohľadne projektu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu i v tomto regióne ;)