Detské atletické hry skoro zbúrali športovú halu v Starej Ľubovni

 

Detské atletické hry skoro zbúrali športovú halu v Starej Ľubovni

V

Vo štvrtok, dňa 22.9.2016, takmer spadla športová hala v Starej Ľubovni. Uskutočnili sa tu Detské atletické hry pre deti 1. stupňa základných škôl, súťaže sa zúčastnilo celkovo 12 družstiev zo 4 základných škôl v Starej Ľubovni.

 

Deti najprv súťažili v nasledovných šiestich disciplínach: štafetový beh v kombinácii šprint/beh cez prekážky, skoky do strán, beh cez frekvenčný rebrík, hod oštepom do kruhu, skoky cez olympijské kruhy a odhod plnej lopty z kolien.  Po absolvovaní týchto disciplín nasledovala krátka prestávka, počas ktorej sme pripravili 2 rovnaké prekážkové dráhy Formula. A vtedy to prišlo. Tým, že deti dvoch družstiev súťažili naraz medzi sebou, ostatné družstvá tak silno, ale naozaj silno povzbudzovali, že sme sa miestami obávali, že športová hala tento nápor povzbudzovania nezvládne.

Po absolvovaní tejto disciplíny čakala na 12 družstiev ešte jedna, záverečná disciplína, a to štafetový skok do diaľky.

Pokiaľ rozhodcovia spracovali výsledky, deti si odpočinuli, občerstvili a už netrpezlivo čakali nastúpené v strede telocvične, celé nedočkavé.

Na prvom mieste v rámci Detských atletických hier v Starej Ľubovni sa umiestnilo družstvo ZŠ Levočská „A“. Na druhom mieste a strieborné odznaky získalo družstvo z rovnakej školy, teda zo ZŠ Levočská, ale tím „B“. ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda „A“ obsadila krásne tretie miesto.

 

Chceli by sme poďakovať hlavne mestu Stará Ľubovňa za možnosť zorganizovať tieto preteky i v tomto meste, hlavne pánovi PaedDr. Štefanovi Joštiakovi, zodpovednému pracovníkovi školského úradu, všetkým pani učiteľkám, ktoré sa hier zúčastnili, rozhodcom, ktorí nám ochotne pomáhali a hlavne deťom, ktoré vytvorili skvelú športovú atmosféru, akú sme ešte nezažili.

Fotogaléria TU