Jesenné školenie trénerov Detskej atletiky v Košiciach

 

Jesenné školenie trénerov Detskej atletiky v Košiciach

D

Dňa 23.9.2016, týždeň pred vypuknutím Medzinárodného maratónu mieru Košice, sa v priestoroch Športového gymnázia konalo predposledné školenie trénerov Detskej atletiky pre rok 2016. 

Konferenčnú miestnosť počas rannej prezentácie zaplnilo 29 účastníkov školenia. Dopoludňajšiu teoretickú časť a do úvodu problematiky detskej atletiky vtiahol všetkých prítomných PhDr. Marcel Nemec, Phd. Po krátkej obedovej prestávke zobrala praktickú časť do svojich rúk projektová manažérska projektu, Mgr. Darina Kozolková. V telocvični boli pripravené rôzne stanoviská, časť účastníkov spolu s deťmi vytvorili družstvá, ktoré medzi sebou súťažili v 9 disciplínach, druhá časť účastníkov zastávali funkciu rozhodcov disciplín, ostatní získané výsledky vyhodnocovali.

Po vyhlásení výsledkov a odmenení detí, ktoré sa pretekov zúčastnili, si účastníci prakticky vyskúšali i ostatné disciplíny projektu.

Po zodpovedaní všetkých otázok týkajúcich sa či už projektu a disciplín Detskej atletiky alebo registrácie nového klubu do Slovenského atletického zväzu, získali účastníci školenia certifikát trénera Detskej atletiky. Veríme, že školenie im pomôže pri práci či tréningu s deťmi a tešíme sa na ďalších záujemcov o Detskú atletiku na poslednom školení v tomto roku,  ktoré sa bude konať v Bratislave, dňa 18.11.2016.

Fotogaléria TU