2. postupové kolo pretekov Bavme deti športom v Bratislave

 

2. postupové kolo pretekov Bavme deti športom v Bratislave

&

 

Vo štvrtok, 20.10.2016, nás vedenie a zástupcovia základnej školy Nejedlého 8 vrelo privítalo na ich pôde. Presnejšie v ich telocvičniach. Konalo sa tam 2. postupové kolo v rámci pretekov Bavme deti športom, tentoraz pre mestskú časť Dúbravka a Lamač.
Celkovo bolo pozvaných 7 základných škôl, ktoré mali možnosť zapojiť do súťaže až dve svoje družstvá. Zloženie družstva zostáva nemenné, 4 chlapci a 4 dievčatá z 1. stupňa ZŠ. V dvoch telocvičniach, ktoré sme mali k dispozícii i pre vytrvalý dážď vonku, súťažili deti vo všetkých desiatich disciplínach (skok do diaľky štafetovou formou, hod penovým oštepom na cieľ, prekážkový beh v kombinácii šprint/beh cez prekážky, beh cez frekvenčný rebrík, skoky do strán, hod plnou loptou z kolien cez hlavu, prekážková dráha Formula, preskakovanie olympijských kruhov, po dohode s vedúcimi družstva 2 – min. vytrvalostný beh a skoky cez švihadlo).
Nakoniec sa pretekov, tých, ktorých neodradil dážď, zúčastnilo päť základných škôl, spolu 10 súťažiacich družstiev. Prvé tri družstvá i z tohto kola postupujú na finále Bavme deti športom, ktoré sa uskutoční v marci 2017 v atletickej hale Elán. Bronzové odznaky, diplomy a vecné ceny získali z rúk pani riaditeľky školy PaedDr. Leny Kampmillerovej a vicestarostu mestskej časti Dúbravka Mgr. Ľuboša Krajčíra žiaci ZŠ Malokarpatské námestie „A“, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z rovnakej školy, teda Malokarpatské nám, ale s označením „B“, a na prvom mieste a zlaté odznaky získalo družstvo ZŠ Beňovského „A“. Zaujímavosťou pretekov bolo, že až tri družstvá obsadili štvrté miesto s rovnakým počtom získaných bodov.
Víťazným a postupujúcim družstvám gratulujeme, tím Detskej atletiky spolu s rozhodcami ďakuje za spoluprácu ZŠ Nejedlého 8 a mestskej časti Dúbravka. S pretekmi pokračujeme ďalej, veď už na budúci týždeň, 27.10.2016, sa uskutoční ďalšie kolo, a to pre mestskú časť Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica.

Fotogaléria TU