Preteky Bavme deti športom už aj v Banskej Bystrici

 

Preteky Bavme deti športom už aj v Banskej Bystrici

D

Detská atletika zažila dňa 20.10.2016 preteky zo série Bavme deti športom na dvoch miestach súčasne. Jedny sa konali v Bratislave v mestskej časti Dúbravka spolu s mestskou časťou Lamač a druhé preteky sa konali po prvýkrát vôbec v Banskej Bystrici.

I keď bol štart pretekov naplánovaný o 9,00 hod. všetky zúčastnené školy prišli do športovej haly v areáli Športového gymnázia v Banskej Bystrice s takým časovým predstihom, že si všetky disciplíny stihli vyskúšať ešte pred ostrým štartom a tak vyladiť posledné nedostatky. Počas otvorenia pretekov sa slova najprv ujala koordinátorka Mgr. Darina Kozolková, ktorá privítala všetky zúčastnené ZŠ, riaditeľ športového gymnázia PaedDr. Jozef Smejkal srdečne privítal všetkých žiakov a ich učiteľov na pôde Športového gymnázia a následne p. prof. Ivan Čillík, koordinátor Detskej atletiky pre banskobystrický kraj, informoval všetkých o pretekoch z organizačného hľadiska.

Prvého kola pretekov Bavme deti športom sa zúčastnilo 5 základných škôl, štyri z Banskej Bystrice - ZŠ Ďumbierska, ZŠ Spojová, ZŠ SNP 20, SZŠ Mládežnícka a jedna ZŠ z Revúcej - ZŠ J.A. Komenského, ktorá je aj zapojená do projektu Detská atletika.

Prvé miesto, zlaté odznaky a vecné ceny získalo družstvo ZŠ Ďumbierská, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Spojová a tretie miesto obsadilo družstvo zo ZŠ SNP 20.

V mene organizátorov pretekov všetkým družstvám blahoželáme a ďakujeme, že sa zúčastnili premiérových pretekov v Banskej Bystrici. Tešíme sa na stretnutie opäť 24.11.2016 počas druhého kola pretekov Bavme deti športom v Banskej Bystrici. Športová hala je dostatočné veľká, budeme sa preto tešiť, ak sa do pretekov zapoja i ostatné školy z Banskej Bystrice :)

 Fotogaléria TU