Séria školení Detskej atletiky pre rok 2016 úspešne za nami

 

Séria školení Detskej atletiky pre rok 2016 úspešne za nami

V

V piatok, dňa 18.11.2016, sa v športovej hale Mladosť konalo posledné školenie trénerov Detskej atletiky v roku 2016. Účastníci školenia boli v doobednej časti oboznámení o projekte Detská atletika a o teoretických východiskách trénovania detí v mladšom školskom veku, v poobednej praktickej časti sa z prítomných účastníkov stali pretekári alebo rozhodcovia v rámci detských pretekov.

Na poslednom školení v Bratislave získalo certifikát Detskej atletiky 26 nových trénerov, celkovo bolo v roku 2016 vyškolených 150 trénerov. Začali sme  v januári v Nitre, ktorého sa zúčastnilo 27 ľudí, pokračovali sme v marci v Banskej Bystrici (20 účastníkov), v máji v Trnave ( 26 účastníkov), počas letných mesiacov sa konalo školenie v Trenčíne, kde sa napriek prázdnin školenia zúčastnilo 23 ľudí, v septembri sa školenie konalo v metropole východu, v Košiciach ( 28 účastníkov) a školenia sme zakončili v piatok Bratislave.

Všetkým vyškoleným trénerov Detskej atletiky želáme veľa športových radostí a úspechov so svojimi zverencami a tešíme sa na nové tváre počas školení v roku 2017, ktorých termíny budú zverejnené na web stránke detskej atletiky v najbližšom čase.