Detské atletické hry u Majstra Pavla v Levoči

 

Detské atletické hry u Majstra Pavla v Levoči

V

V stredu, dňa 23.11.2016, sa v krásnom prostredí mesta Levoča konali na základnej škole G. Haina 37 Detské atletické hry. Hier sa zúčastnili všetky tri základné školy z mesta Levoča, ale taktiež tri školy z blízkeho okolia, ktoré reprezentovali 8 členné družstvá zložené z detí z 1. stupňa ZŠ.

Po prezentácii začali deti súťažiť v prvých štyroch disciplínach (prekážková dráha v kombinácii šprint a beh cez prekážky, beh cez frekvenčný rebrík, skoky do strán, preskakovanie olympijských kruhov), po krátkej prestávke a povzbudivého príhovoru primátora mesta Levoča PaedDr. Milana Majerského deti s odhodlaním pokračovali v súťažení v ďalších štyroch disciplínach (skok do diaľky štafetovou formou, prekážková dráha Formula, hod plnou loptou z kolien a hod penovým oštepom na cieľ.

Po absolvovaní všetkých stanovíšť si deti vychutnali vynikajúci kysnutý kakaový koláč priamo z kuchyne domácej ZŠ, týmto by sme chceli poďakovať pani kuchárkam za takúto dobrotu a vynikajúci čajík.

Po ľahkom občerstvení boli deti už pripravené na vyhlásenie výsledkov. Víťazmi Detských atletických hier v Levoči sa stalo družstvo ZŠ Francisciho 11 Levoča so ziskom 13 b, strieborné odznaky, krásne diplomy a vecné ceny si odnášalo družstvo zo ZŠ G, Haina 37 Levoča a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Námestie Š. Kluberta 10.

Ďakujeme všetkým deťom a ich pedagógom za účasť, pani RNDr. Gabriele Gerčákovej, vedúcej oddelenia školstva, soc. vecí a zdravotníctva a usporiadateľskej ZŠ G. Haina za bezproblémovú spoluprácu. Tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

Fotogaléria TU