2. kolo pretekov Bavme deti športom v Banskej Bystrici

 

2. kolo pretekov Bavme deti športom v Banskej Bystrici

V

Vo štvrtok, dňa 24.11.2016, sa v atletickej hale Športového gymnázia v Banskej Bystrici uskutočnilo 2. kolo pretekov Bavme deti športom, ktoré bolo určené pre základné školy z mesta Banská Bystrica a pre už existujúce atletické škôlky, ktoré sú zapojené do projektu Detská atletika, z Banskej Bystrice a blízkeho okolia. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 13 družstiev, 7 v rámci atletických škôlok a 6 v rámci súťaže základných škôl.

Po úvodnom nástupe a privítaní všetkých zúčastnených absolvovali deti spoločné rozcvičenie, aby boli pripravené podať svoj maximálny výkon.

Ako je v rámci pretekov Bavme deti športom zvykov, 8-členné družstvá reprezentujúce jednotlivé základné školy a atletické škôlky súťažili v 10 disciplínach, ktoré boli rozdelené do dvoch kôl. V prvom kole prebiehali disciplíny: prekážková dráha Formula, skoky do strán, preskakovanie olympijských kruhov, hod penovým oštepom, hod plnou loptou z kolien, 3 – min vytrvalostný beh a skoky cez švihadlo. V druhom kole boli pre deti pripravené nasledovné disciplíny: prekážkový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky, skok do diaľky z miesta štafetovou formou a beh cez frekvenčný rebrík, ktoré prebiehali súťaživou formou.

I keď súťaženie v jednotlivých disciplínach týchto dvoch kategórii prebiehalo spoločne, vyhodnotenie výsledkov prebehlo zvlášť pre základné školy a zvlášť pre atletické škôlky.

Po zrátaní všetkých výsledkov a bodov sme mohli prejsť na túto príjemnú činnosť. Bronzové odznaky v rámci súťaže základných škôl získalo družstvo ZŠ Okružná 2, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Š. Moysesa, víťazmi v tejto kategórii sa o jeden jediný bodík stalo družstvo ZŠ Ďumbierska 17 Banská Bystrica (23 b).

Priebeh súťaže v rámci atletických škôlok neboj taký jednoznačný. Tretie miesto obsadilo družstvo ZŠ J.A.Komenského, ktoré zvádzalo boj s družstvom Danica Zvolen. Po zrátaní výsledkov mali obe družstvá rovnaký počet bodov (39 b), preto sa rozhodovalo na základe víťazstiev v jednotlivých disciplínach. Avšak obe družstvá po jednom raze zvíťazili v jednej disciplíne, a taktiež druhé miesto obsadili rovnako jeden krát. Rozhodovalo sa tak na základe umiestnenia v jednotlivých disciplínach na treťom mieste, a keďže Revúca obsadila tretie miesto v troch disciplínach a Danica Zvolen len v dvoch, celkové tretie miesto získalo družstvo z Revúcej.

Druhé miesto a strieborné odznaky vybojovalo družstvo Bežeckého športového klubu Banská Bystrica „A“ (25 b) a na prvom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Tlmače so ziskom 15 b. 

V rámci vyhlásenia výsledkov bola atletickej škôlke v Revúcej odovzdaná súprava s pomôckami, dúfame, že poslúži pri tréningu mladých atlétov.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým deťom, pedagógom a rozhodcom za účasť na 2. kole pretekov Bavme deti športom v Banskej Bystrici presne mesiac pred vianočnými sviatkami.

Fotogaléria TU